1965 2024

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Мэдээ, мэдээлэл

ХТПК-ийн "Сүү боловсруулах үйлдвэрлэлийн ажилтан" мэргэжил

Их уншсан