1965 2024

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Мэдээ, мэдээлэл

Зөвлөх багш нарын мэдээ

Хүнс технологийн политехник коллежын хамтын ажлын хүрээнд Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тэнхимтэй хамтран тогооч Э.Хангарьд, Энхбаяр нар зөвлөх багшийн үүрэгт ажлыг хийж гүйцэтгэхээр сургуультайгэрээ хийж сургуультай хамтран ажиллаж байна.. Үүнд: Онолын хичээлийг  Энхбаяр , СДД-ын хичээлийг Хангарьд нар ХҮҮТТ 1д, ХҮҮТТ 1г ангиудад тус бүр орж гүйцэтгэлээ.

Хичээлийн явцад урилгаар : Тогооч Мөнх-Эрдэнэ

                                                Тогооч Тэнгис нар ирж суралцагчтай ярилцан хичээл тус бүр орлоо.

Хичээлийн үйл явцаас:Их уншсан